נופש בחצור הגלילית

כניסה למערכת הניהול

Quote

לדעת ולא לפעול,
כמוהו כלא לדעת כלל

~ פתגם סיני ~
Next